Vaša pristupna lozinka je poslata na unetu e-mail adresu.

Dopuna Ink kertridža

U industriji refilovanja ink kertridž Cartridge World je podigao nivo kvaliteta najnovijim tehnologijam i procesima. Svako prodajno mesto Cartridge World ima veliki izbor kvalitetnih mastila koja omogućavaju uspešan refil skoro svih tipova kertridža.

Kertridži kod nas prolaze vrlo rigorozan proces;

  1. Svakom ink kertridžu proverava se otisak i stanje glave za štampanje;
  2. Kertridž će se očistiti sa posebnim rešenjima koja omogućavaju da se glave ponovo otvore, ukoliko su prethodno bile začepljene;
  3. Kertridž će tada biti ispunjeni odgovarajućim tipom i količinom mastila prema specifikaciji proizvođača;
  4. Nakon dopune, vaš kertridž će biti testiran 3-7 puta da osigura najviše standarde kvaliteta;
  5. Nakon uspešnog testiranja, vaš kertridž će biti upakovani i spreman za upotrebu.


Cartridge World koristi specijalne mašine za refil ink kertridža koje pružaju isti kvalitet kao i originali ink kertridži.

Svi refilovani ink kertridži su 100% kvalitieni i Cartridge World pruža garanciju kvaliteta.

 

Prijava korisnika