Vaša pristupna lozinka je poslata na unetu e-mail adresu.

Podaci za identifikaciju

Puno poslovno ime
CARTRIDGE WORLD DOO BEOGRAD, MAKENZIJEVA 46
Skraćen naziv
CARTRIDGE WORLD DOO
Adresa
Makenzijeva 46
Opština
Vračar
Grad
Beograd
Poštanski broj11000
Matični broj20692235
PIB
106848319
Broj registracije
BD131265/2010
Šifra delatnosti
4690
Broj tekućeg računa
170-30026681000-03
Naziv i sedište banke
UniCredit Bank Srbija a.d.
PDV obveznik
DA
Telefon
011 442 64 96; 442 64 97; 442 64 98
Faks

011 442 64 95

E-mail adresa
[email protected]


Preuzmite dokumente za indentifikaciju:

Rešenje o registraciji APR    PDV Potvrda
Rešenje o registraciji APR
PDV potvrda


 

Prijava korisnika