Skip to main content

Puno poslovno ime: CARTRIDGE WORLD DOO BEOGRAD, MAKENZIJEVA 51
Skraćen naziv: CARTRIDGE WORLD DOO
Adresa: Makenzijeva 51 (Vračar), 11000 Beograd
Matični broj: 20692235
PIB: 106848319
Broj registracije: BD131265/2010
Šifra delatnosti: 4690
Broj tekućeg računa: 170-30026681000-03
Naziv i sedište banke: UniCredit Bank Srbija a.d.
PDV obveznik: DA
Telefon: 011 442 64 96; 442 64 97; 442 64 98

E-mail adresa: [email protected]

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili nedoumicu, ne oklevajte!